Violetta-hlášky
Oprvdu znáš Violettu tak dobře, že víš co a kdy která postava řekla ?
podle AzulestrellaTini
5 otázky
1. Kdo to řekl: Tím jak to děláš mě dusíš ! ?
a Leon
b German
c Violetta
d Camilla
2. Kdo to řekl: Neumím si to bez tebe představit ! ?
a Violetta
b Marco
c Leon
d Antonio
3. Kdo to řekl: Co si myslí ta anaconda, která se chová jak šlechtična ?
a Olga
b Angie
c Gregorio
d Ludmilla
4. Kdo to řekl: Proč jsmi to udělal?-------To neni žádná omluva ! ?
a Violetta
b Ludmilla
c Francesca
d Antonio
5. Kdo to řekl: Každý jednou zazáří,nškdo dřív a někdo zas poději!! ?
a Angie
b Pablo
c Beto
d Antonio