Hannah Montana
Odpověz na otázky
podle Kristýna
6 otázky
1. Hannah Montana se pravím jménem jmenuje?
a Jeny Santony
b Kate Norris
c Miley Cyrus
d Hannah Montana
2. Jakou má Mileyna paruka barvu?
a Zelenou
b Hnědou
c Blondatou
d Růžovou
3. Jaký má Miley domácího mazlíčka?
a Psa
b Rybičku
c Kočku
d Koně
4. Má Miley sourozence?
a Ne
b Ano
c Nevím
d Asi jo
5. Kolik je Miley let?
a 14
b 50
c 20
d 13
6. Jak se jmenuje nejlepší kamarádka Hanny?
a Emily
b Lilly
c Lanna
d Lazy