Klávesové zkratky

472 hráči
 1. Uzamknutí počítače
  • CTRL + L
  • Logo Windows + L
  • ALT + L
  • SHIFT + L
 2. Kopírování
  • SHIFT + C
  • ALT + C
  • CTRL + C
  • ALT + K
 3. Vyjmutí
  • CTRL + X
  • ALT + X
  • SHIFT + X
  • CTRL + E
 4. Vložení
  • CTRL + H
  • CTRL + W
  • CTRL + W
  • CTRL + V
 5. Vracení zpět
  • ALT + Z
  • CTRL + P
  • CTRL + Z
  • SHIFT + Z
 6. Tučné písmo
  • CTRL + B
  • CTRL + T
  • CTRL + P
  • CTRL + A
 7. Podtržené písmo
  • ALT + P
  • CTRL + U
  • CTRL + P
  • ALT + U
 8. Kurzíva
  • SHIFT + I
  • CTRL + I
  • CTRL + K
  • SHIFT + I
 9. Zarovnání textu v MS-Word doleva
  • SHIFT + L
  • CTRL + V
  • CTRL + L
  • SHIFT + V
 10. Zarovnání textu v MS-Word doprava
  • ALT + P
  • CTRL + P
  • ALT + R
  • CTRL + R
 11. Označení veškerého textu v dokumentu MS-Word
  • ALT + V
  • CTRL + A
  • ALT + A
  • CTRL + V
 12. Zarovnání textu v MS-Word doprostřed
  • CRTL + A
  • CTRL + E
  • CTRL + I
  • CTRL + U
 13. Ctrl + P
  • Otevře dialogové okno pro hledání v obsahuOtevře dialogové okno pro hledání v obsahu
  • Označený obsah vyjme a vloží do schránky
  • Vytiskne soubor, dokument, atd.
  • Znovu vyvolá poslední zrušenou akci
 14. Ctrl + N
  • Znovu vyvolat zrušenou akci
  • Otevřít nový dokument
  • Vloží obsah ze schránky
  • Otevřít dokument
 15. Ctrl + O
  • Otevřít dokument
  • Otevřít nový dokument
  • Tisknout dokument
  • Vyjmout vybraný obsah a vložit jej do schránky
 16. Ctrl + S
  • Otevřít nový dokument
  • Otevřít dokument
  • Uložit dokument
  • Označí veškerý obsah v dokumentu
 17. Klávesa F12
  • Umožňuje hledat text v dokumentu
  • Tisknout dokument
  • Zvětšení písma
  • Uložit jako
 18. Klávesa F1
  • Vrátí poslední provedenou akci nazpět
  • Uloží soubor, dokument, atd.
  • Označený obsah vyjme a vloží do schránky
  • Nápověda programu
 19. Alt+F4
  • Přepíná mezi otevřenými položkami
  • Odstraní vybranou položku a umístí ji do složky Koš
  • Zavře aktivní položku, nebo ukončí aktivní program
  • Zobrazí nápovědu
 20. Ctrl+Esc nebo tlačítko Windows
  • Spustí program Správce úloh
  • Otevře nabídku Start
  • Zavření aktivního dokumentu
  • Přepíná mezi otevřenými položkami
Klávesové zkratky ve Windows a MS-Office
 • Vytvořeno 30/03/2020
 • Publikováno 30/03/2020
 • Znění pozdějších předpisů 30/03/2020
 • Obtížnost Obtížný
 • Dotazy 20
 • Téma , Multimedia

Máte na výběr ze 3 typů provedení:

 • Oranžová
 • Modrá
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Datum
Po klasifikaci

WEBOVÉ STRÁNKY K OBJEVOVÁNÍ!