Literární pojmy

jitka
20 hráči
 1. Balada je :
  • Lyricko-epické vyprávění a tragickým koncem
  • Vyprávění, ve kterém vystupují zvířata a mají lidské vlastnosti
  • Divadelní hra
  • Vyprávění o vzniku světa
 2. Sloka je :
  • Řádek v básni
  • Odstavec v pohádce
  • Zvuková shoda na konci veršů
  • Odstavec v básni
 3. Bajka je :
  • Lyricko-epické vyprávění a tragickým koncem
  • Vyprávění, ve kterém vystupují zvířata a mají lidské vlastnosti
  • Divadelní hra
  • Vyprávění o vzniku světa
 4. Epika :
  • Nemá děj
  • Je drama
  • Má děj
  • Odstavec v básni
 5. Báje je :
  • Lyricko-epické vyprávění s tragickým koncem
  • Vyprávění, ve kterém vystupují zvířata a mají lidské vlastnosti
  • Divadelní hra
  • Vyprávění o vzniku světa
 6. Urči druh rýmu: rýmuje se 1. a 3. verš :
  • Sdružený
  • Volný
  • Obkročný
  • Střídavý
 7. Nadpřirozené bytosti, kouzelné předměty, dobro vítězí nad zlem......jsou znaky :
  • Báje
  • Pohádky
  • Balady
  • Bajky
 8. Řečtí bohové jsou :
  • Zeus, Hádes, Herakles
  • Zeus, Venuše, Mars
  • Persefona, Afrodita, Arachne
  • Afrodita, Hádes, Zeus
 9. Próza je :
  • Psaná řečí vázanou, dělená do veršů a slok
  • Divadelní hra s veselým dějem
  • Psaná řečí nevázanou, dělí se do vět, odstavců a kapitol
  • Tragická divadelní hra
 10. Karel Jaromír Erben nenapsal :
  • Dlouhý, Široký a Bystrozraký
  • Svatební kytici
  • Vodníka
  • Poklad
Ověření znalosti pojmů
 • Vytvořeno 19/04/2020
 • Publikováno 19/04/2020
 • Znění pozdějších předpisů 27/04/2020
 • Obtížnost Průměr
 • Dotazy 10
 • Téma Literatura, umění

Máte na výběr ze 3 typů provedení:

 • Oranžová
 • Modrá
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Datum
Po klasifikaci

DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY K OBJEVOVÁNÍ!