1. Jaké rozeznáváme mechaniky pohybu?
  • Rychlou a pomalou
  • Vnitřní a vnější
  • Statickou a dynamickou
  • Chůzi a běh
 2. Jaké rozeznáváme odznaky koní?
  • Morfologické a fyziologické
  • Barevné a tvarové
  • Velké a malé
  • Vrozené a získané
 3. Jaký je polovina zubního vzorce dospělého koně?
  • 3-2-4-4
  • 2-2-2-2
  • 3-1-4-3
  • 3-1-3-3
 4. Jaká je obvyklá teplota dospělého koně?
  • 36,5 - 38 C
  • 37,2 - 38,5 C
  • 35 - 36 C
  • 37,5 - 39 C
 5. Jaká je klidová dechová frekvence dospělého koně za minutu?
  • 8 - 16
  • 9 - 10
  • 5 - 10
  • 10 - 15
 6. Jaký je obvyklý objem plic, který kůň v klidovém stavu za minutu využít?
  • 20 - 30 litrů
  • 40 - 60 litrů
  • 10 - 15 litrů
  • 50 - 55 litrů
 7. Jaká je obvyklá minutová tepová frekvence dospělého koně v klidu?
  • 15 - 20
  • 26 - 38
  • 18 - 30
  • 35 - 45
 8. Jaké známe typy reflexů?
  • Rychlé a pomalé
  • Vnitřní a vnější
  • Automatické a vytvořené
  • Nepodmíněné a podmíněné
 9. Jaký úhel kolem sebe může kůň vidět?
  • 180 stupňů
  • 300 stupňů
  • 240 stupňů
  • 360 stupňů
 10. Jak často a jak dlouho průměrně denně spí dospělý kůň?
  • 8 - 10x denně, celkem asi 6 hodin
  • 2 - 4x denně, celkem asi 5 hodin
  • 12 - 15x denně, celkem asi 10 hodin
  • 3 - 6x denně, celkem asi 8 hodin
 11. Jak rychlá je průměrná reakce dospělého koně na podnět?
  • 0,55 vteřiny
  • 0,06 vteřiny
  • 0,18 vteřiny
  • 0,02 vteřiny
 12. Jaký je první známý vývojový druh koně zhruba před 60 miliony let v Eocénu?
  • Mesohippus
  • Eohippus
  • Parahippus
  • Equus
 13. Který způsob plemenitby nepatří mezi čistokrevnou plemenitbu?
  • Pozmněňovací křížení
  • Osvěžení krve
  • Liniová plemenitba
  • Meziliniová plemenitba
 14. Ze které podskupiny koní byla vyšlechtěna plnokrevná plemena?
  • Mongolská (stepní)
  • Západní (okcidentální)
  • Východní (orientální)
  • Severní (nordické)
 15. Kolik Plemenných knih je vedeno v České republice?
  • 5
  • 16
  • 12
  • 22
 16. Do jaké podskupiny koní patří Starokladrubský kůň?
  • Stepní (Mongolské)
  • Orientální (Východní)
  • Okcidentální (Západní)
  • Nordické (Severní)
 17. Kolik litrů moči vyloučí dospělý kůň za den?
  • 4 - 6
  • 8 - 12
  • 5 - 8
  • 10 - 12
 18. Jaké rozeznáváme druhy výměn plynů u koně?
  • Rychlá a pomalá
  • Chovná a sportovní
  • Klidová a zátěžová
  • Vnější, vnitřní a tkáňová
 19. Generální handicap uvádí seznam dostihových koní s příslušných zatížením v kg podle:
  • Původu koně
  • Oblíbenosti u diváků
  • Výsledků v dostizích
  • Handicapu otce koně
 20. Průměrná rychlost koně v klusu (mimo klusáků) v km/h je:
  • 6
  • 15
  • 12
  • 25
 21. Mezi zakladatele Anglického plnokrevníka nepatří:
  • Darley Arabian
  • Seattle Slew
  • Godolphin Arabian
  • Byerley Turk
 22. Pedigree je:
  • Zatížení koní v dostihu
  • Původ, rodokmen koně
  • Pokyny trenéra jezdci do dostihu
  • Název pro kapuci používanou při zavádění koní do startovacího boxu
 23. Krok je pohyb:
  • Dvoudobý
  • Třídobý
  • čtyřdobý
  • Nepravidelný
 24. Vzdálenost trati pro dostih zvaný Derby celosvětově přibližně
  • 1800 m
  • 2200 m
  • 2400 m
  • 2900 m
 25. Má kůň žlučník?
  • Ano
  • Ne
  • Pouze jako hříbě
  • Pouze v dospělosti
 26. Kolik zubů má dospělá klisna?
  • 36
  • 38
  • 42
  • 46
 27. Kolikrát Železník jako jediný kůň vyhrál Velkou pardubickou?
  • 4 x
  • 5 x
  • 7 x
  • 9 x
 28. Barování je:
  • Nedovolený doping u dostihových koní
  • Nedovolený způsob tréninku skokových koní
  • Způsob rychlého ošetření tržné rány u koně
  • Způsob přirozené plemenitby
 29. Kolik % cukru obvykle obsahuje mléko kobyly?
  • 3
  • 6,5
  • 4,5
  • 9
 30. Mezi získané odznaky koní patří:
  • Grošování
  • Výžehy
  • Prokvetlost
  • Skvrny na končetinách
 31. Délka Grand National steeplechase (Velká národní) v Liverpoolu je:
  • 3500 m
  • 4800 m
  • 6300 m
  • 7200 m
 32. Co je kontracval?
  • úmyslně rozložený cval do 4 dob
  • Krátký shromážděný cval
  • Cval na místě s vysokou akcí
  • Vědomě požadovaný sval na vnější nohu
 33. Mezi klasické rovinné dostihy nepatří:
  • Velká jarní cena
  • Oaks
  • Cena zimního favorita
  • Saint Leger
 34. Mezi klasické rovinné dostihy nepatří:
  • Velká jarní cena
  • Oaks
  • Cena zimního favorita
  • Saint Leger
 35. Co je to utínka?
  • Podložka pod dostihové sedlo
  • Nástroj na fixaci koně pomocí uší
  • Podkovářské náčiní sloužící k odseknutí podkováků
  • Speciální kladívko na přibíjení podkov
 36. Plemenná kniha Anglického plnokrevníka (General Stud Book) byla poprvé vydána v Anglii roku:
  • 1677
  • 1723
  • 1791
  • 1859
 37. Zkratka Mezinárodní jezdecké federace je:
  • FEI
  • FAO
  • CIO
  • JC
 38. Klasický rozměr drezurního obdélníku je:
  • 20x80 m
  • 40x80 m
  • 20x60 m
  • 40x100 m
 39. Velká pardubická steeplechase cross-country byla založena roku:
  • 1788
  • 1821
  • 1874
  • 1905
Test pro závěrečné zkoušky
 • Vytvořeno 28/03/2023
 • Publikováno 28/03/2023
 • Znění pozdějších předpisů 28/03/2023
 • Obtížnost Obtížný
 • Dotazy 39
 • Téma Příroda, Zvířata

Máte na výběr ze 3 typů provedení:

 • Oranžová
 • Modrá
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Datum
Po klasifikaci
SŠDJ
podle JiriErik
11 hráči

WEBOVÉ STRÁNKY K OBJEVOVÁNÍ!