Československo 1918-1948

39 hráči
 1. Který den byla vyhlášena samostatnost Československa?
  • 28.9. 1918
  • 28.10. 1918
  • 28.11. 1918
  • 28.12. 1918
 2. Kdo je na obrázku?
  Kdo je na obrázku?
  • Edvard Beneš
  • Karel Kramář
  • Alois Rašín
  • Tomáš G. Masaryk
 3. Které země tvořily Československo v roce 1918?
  • Čechy, Morava, Slezko
  • Čechy, Morava, Slovensko, Podkarpatská Rus
  • Čechy, Slovensko, Podkarpatská Rus
  • Čechy, Morava, Slezko , Slovensko
 4. V jakém roce byla vydána 1. československá ústava?
  • 1918
  • 1919
  • 1920
  • 1921
 5. Jak se jmenovala spojenecká dohoda s Jugoslávií a Rumunskem podepsaná roku 1921?
  • Malá dohoda
  • Velká dohoda
  • Maďarská dohoda
  • Slovanská dohoda
 6. Co jsou Sudety?
  • Zaostalá část Slovenska
  • Pohoří na severní Moravě
  • Oblast v Německu osídlená Čechy
  • Pohraniční oblast osídlená Němci
 7. Kdo je na obrázku?
  Kdo je na obrázku?
  • Reinhard Heydrich
  • Adolf Hitler
  • Konrad Henlein
  • Karl. H. Frank
 8. Jak se jmenoval náš druhý prezident? Je na obrázku.
  Jak se jmenoval náš druhý prezident? Je na obrázku.
  • Emil Hácha
  • Edvard Beneš
  • Karel Kramář
  • Tomáš G. Masaryk
 9. Jak nazýváme období po odtržení Sudet?
  • 2. republika
  • 1. republika
  • Protektorát
  • 3. republika
 10. Jak se jmenoval prezident za protektorátu?
  • Edvard Beneš
  • Tomáš G. Masaryk
  • Klement Gottwald
  • Emil Hácha
 11. Kdy byl zřízen Protektorát Čechy a Morava?
  • 14.3. 1939
  • 15.3. 1939
  • 16.3. 1939
  • 17.3. 1939
 12. Jak nazýváme skupinu lidí, která posílá tajné zprávy spojencům a bojuje s okupanty?
  • Odboj
  • Kolaborace
  • Kooperace
  • Odpor
 13. Jak se jmenují lidé, kteří spolupracují s okupanty?
  • Kooperanti
  • Koloranti
  • Okupanti
  • Kolaboranti
 14. Kdo je na obrázku?
  Kdo je na obrázku?
  • Karl H. Frank
  • Hermann Hesse
  • Konstantin von Neurath
  • Reinhard Heydrich
 15. Co je heydrichiáda?
  • Zatýkání, popravy a hledání viníků atentátu
  • Oslavy nástupu Heydricha do funkce protektora
  • Plán vyvraždění Židů
  • Sportovní akce pořádaná Heydrichem
 16. Proč byly vypáleny Lidice?
  • Při bombardování v roce 1945
  • Při obsazení Čech Němci
  • Jako pomsta za atentát na Heydricha
 17. Jaké povstání vypuklo 19.8. 1944?
  • Pražské povstání
  • Bratislavské povstání
  • české národní povstání
  • Slovenské národní povstání
 18. Kdy vypuklo pražské povstání?
  • 4.5. 1945
  • 5.5. 1945
  • 6.5. 1945
  • 7.5. 1945
 19. Kudy vedla demarkační čára na našem území?
  • Karlovy Vary, Domažlice, České Budějovice
  • Praha, Tábor, České Budějovice
  • Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice
  • Praha, Plzeň, České Budějovice
 20. Jak nazýváme zákony vydávané v letech 1945-46, když neexistoval parlament?
  • Prezidentské dekrety
  • Prezidentské zákony
  • Prezidentské vyhlášky
  • Prezidentské úmluvy
 21. Kdo byl zvolen 1. poválečným předsedou vlády?
  • Edvard Beneš
  • Karel Kramář
  • Emil Hácha
  • Zdeněk Fierlinger
 22. V jaké roce se konaly 1. poválečné volby?
  • 1945
  • 1946
  • 1947
  • 1948
 23. Která strana vyhrála poválečné volby?
  • Národně sociální
  • Dělnická
  • Komunistická
  • Demokratická
 24. Jak se nazývá vládní program posilují vztahy se SSSR?
  • Košický
  • Moskevský
  • Pražský
  • Kyjevský
 25. Které obyvatelstvo bylo po válce tvrdě postihnuto a vyháněno za hranice?
  • Slovenské
  • Německé
  • Polské
  • české
Vědomostní kvíz o dějinách Československa v letech 1918-1948
 • Vytvořeno 05/05/2020
 • Publikováno 05/05/2020
 • Znění pozdějších předpisů 05/05/2020
 • Obtížnost Průměr
 • Dotazy 25
 • Téma Historie

Máte na výběr ze 3 typů provedení:

 • Oranžová
 • Modrá
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Datum
Po klasifikaci

WEBOVÉ STRÁNKY K OBJEVOVÁNÍ!