1. Které druhy vět známe?
  • Oznamovací, ptací, rozkazovací, přací
  • Tázací, rozkazující, oznamovací, přací
  • Přací, tázací, oznamovací, rozkazovací
  • Oznamující, ptací, přací, rozkazující
 2. Která znaménka píšeme za větami?
  • Tečka, dotazník, vykřičník
  • Vykřičník, uvozovky, tečka
  • Dotazník, tečka, uvozovník
  • Tečka, otazník, vykřičník
 3. Z čeho se skládají věty?
  • Z vět
  • Ze slov
  • Ze slabik
  • Z písmen
 4. (m/M)alá (t/T)erezka šla s (b/B)abičkou (m/M)arkétkou na (z/Z)ahradu.
  • M, T, B, M, z
  • M, T, b. M, Z
  • M, T, b, M, z
  • M, T, b, m, z
 5. Jak dělíme hlásky?
  • Písmena a souhlásky
  • Samohlásky a souhlásky
  • Samohlásky a písmena
  • Jak se nám chce
 6. Jak rozdělujeme souhlásky?
  • Tvrdnoucí, měkké, obojetné
  • Tvrdé, měkké, obojkové
  • Tvrdé, měkčí, obojetné
  • Tvrdé, měkké, obojetné
 7. Sl(u, ú, ů)ně má málo zub(u, ú, ů) a jí bor(u, ú, ů)vky a rag(u, ú, ů).
  • ů, ů, ů, ú
  • ú, ú, ů, ů
  • ů, ú, ú, ů
  • U, u, ů, ú
 8. V kn(i/y)ze si Hanka prohlíž(í/ý) nejdř(í/ý)v všechn(i/y) obrázk(i/y).
  • I, ý, í, y, y
  • I, í, ý, y, i
  • I, í, í, y, y
  • I, í, í, i, y
 9. Co je to souvětí?
  • Jsou to nějaká slova
  • Spojení slov
  • Spojení 2 a více vět
  • Samohlásky a souhlásky
 10. Nů(š/ž), tvaro(h/ch), obcho(t/d), Václa(f/v), slou(p/b), prova(z/s)
  • š, h, t, v, p, s
  • š, h, d, f, p, z
  • ž, ch, d, v, b, z
  • ž, h, d, v, p, z
Umíš všechno?
 • Vytvořeno 06/04/2020
 • Publikováno 06/04/2020
 • Znění pozdějších předpisů 06/04/2020
 • Obtížnost Obtížný
 • Dotazy 10
 • Téma Gramatika, pravopis

Máte na výběr ze 3 typů provedení:

 • Oranžová
 • Modrá
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Datum
Po klasifikaci
podle Katarína Lazíková
46 hráči
podle Katie43
29 hráči

DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY K OBJEVOVÁNÍ!