Prvouka - opakování

27 hráči
 1. PŘÍRODU DĚLÍME NA:
  PŘÍRODU DĚLÍME NA:
  • živou a mrtvou
  • Veselou a smutnou
  • živou a neživou
  • Hezkou a ošklivou
 2. STROMY ŘADÍME MEZI:
  STROMY ŘADÍME MEZI:
  • Výrobky
  • Přírodniny
  • Suroviny
  • Předměty
 3. DŘEVO ŘADÍME MEZI:
  DŘEVO ŘADÍME MEZI:
  • Přírodniny
  • Výrobky
  • Suroviny
  • Potraviny
 4. SŮL, DIAMANTY, MAGNETOVEC, OPÁL, TO VŠE JSOU:
  SŮL, DIAMANTY, MAGNETOVEC, OPÁL, TO VŠE JSOU:
  • Nerosty
  • Horniny
  • Neřádi
  • Důlniny
 5. NEROSTY JSOU SLOŽENY:
  NEROSTY JSOU SLOŽENY:
  • Z mnoha různých látek
  • Z vody
  • Z kostiček lega
  • Z jedné látky
 6. HORNINY JSOU SLOŽENY Z/ZE
  HORNINY JSOU SLOŽENY Z/ZE
  • Nerostů
  • Neřádů
  • Skloviny
  • Vody
 7. HORNINY A NEROSTY JSOU:
  HORNINY A NEROSTY JSOU:
  • Nevýznamné a nezajímavé
  • Nevýznamné pro hospodářství
  • Významné pro hospodářství
  • Významné jen pro některé lidi
 8. KTERÝ NEROST JE DŮLEŽITOU SLOŽKOU NAŠÍ POTRAVY?
  KTERÝ NEROST JE DŮLEŽITOU SLOŽKOU NAŠÍ POTRAVY?
  • Stříbro
  • Křišťál
  • Sůl kamenná
  • Růženín
 9. JAK SE SŮL ZÍSKÁVÁ, NEŽ DORAZÍ NA PULTY OBCHODŮ?
  JAK SE SŮL ZÍSKÁVÁ, NEŽ DORAZÍ NA PULTY OBCHODŮ?
  • Padá z nebe a zachytává se do speciálních sítěk
  • Sušením sloních bobků
  • Odpařováním mořské vody - v solných dolech
  • Roste na dně řek
 10. KTERÁ HORNINA SE SKLÁDÁ ZE SLÍDY, KŘEMENE A ŽIVCE?
  KTERÁ HORNINA SE SKLÁDÁ ZE SLÍDY, KŘEMENE A ŽIVCE?
  • Břidlice
  • Pískovec
  • Vápenec
  • žula
 11. KTERÁ HORNINA TVOŘÍ CELÁ POHOŘÍ, TĚŽÍ SE V LOMECH A VYUŽÍVÁ SE HODNĚ VE STAVEBNICTVÍ?
  KTERÁ HORNINA TVOŘÍ CELÁ POHOŘÍ, TĚŽÍ SE V LOMECH A VYUŽÍVÁ SE HODNĚ VE STAVEBNICTVÍ?
  • Křemen
  • čedič
  • Vápenec
  • Uhlí
 12. UHLÍ ŘADÍME MEZI:
  UHLÍ ŘADÍME MEZI:
  • Horniny
  • Nerosty
 13. JAKOU MÁ UHLÍ ZVLÁŠTNÍ VLASTNOST?
  JAKOU MÁ UHLÍ ZVLÁŠTNÍ VLASTNOST?
  • Dokáže splnit každé přání
  • Je to nejtvrdší hornina
  • Je hořlavé
  • Svítí
 14. JAK UHLÍ VZNIKLO?
  JAK UHLÍ VZNIKLO?
  • Po výbuchu meteoritu
  • Z pravěkých zvířat
  • Z pravěkých rostlin
  • Po výbuchu sopky
 15. JAK VZNIKLA ROPA?
  JAK VZNIKLA ROPA?
  • Zkapalněním uhlí
  • Z kostí dinosaurů
  • Rozkladem drobných živočichů a rostlin usazenými na dně moří
  • Vzniká z mořských řas
 16. OCHRANOU PŘÍRODY SE ZABÝVÁ VĚDA NAZVANÁ:
  OCHRANOU PŘÍRODY SE ZABÝVÁ VĚDA NAZVANÁ:
  • Echologie
  • Ekologie
  • Ekonomie
  • Estetika
 17. JAK ŘÍKÁME TROPICKÝM DEŠTNÝM PRALESŮM:
  JAK ŘÍKÁME TROPICKÝM DEŠTNÝM PRALESŮM:
  • Srdce světa
  • Plíce světa
  • žaludek světa
  • Pupek světa
 18. KTERÉ VODY JE NA PLANETĚ ZEMI NEJVÍCE:
  KTERÉ VODY JE NA PLANETĚ ZEMI NEJVÍCE:
  • Sladké
  • Kyselé
  • Hořké
  • Slané
 19. JAK VZNIKAJÍ MRAKY?
  JAK VZNIKAJÍ MRAKY?
  • Když se lidi hodně mračí
  • Odrazem vodních ploch
  • Vypařováním vody, která se mění v páru a stoupá vzhůru
  • Nikdo to ještě nezjistil
 20. CO JE TO KOLOBĚH VODY?
  CO JE TO KOLOBĚH VODY?
  • Označujeme tak řeky a potoky
  • Sport, při kterém se jezdí na kole a běhá
  • Voda, která protéká čističkou
  • Voda mění své skupenství a koluje po naší planetě
 21. JAKÉHO SKUPENSTVÍ JE VZDUCH?
  JAKÉHO SKUPENSTVÍ JE VZDUCH?
  • Kapalného
  • Plynného
  • Pevného
  • žádného
 22. JAK VZNIKÁ VÍTR?
  JAK VZNIKÁ VÍTR?
  • Pohybem - prouděním vzduchu
  • Když hodně prší
  • Otáčením slunce
  • Padáním letadel
 23. VYBER TVRZENÍ, KTERÉ PLATÍ O PŮDĚ (hlíně):
  VYBER TVRZENÍ, KTERÉ PLATÍ O PŮDĚ (hlíně):
  • Je součástí živé přírody
  • Je zdrojem živin pro rostliny
  • Není součástí nežvé přírody
  • Mívá duhovou barvu
 24. CO JE ZROJEM ENERGIE PRO ŽIVOT NA PLANETĚ ZEMI?
  CO JE ZROJEM ENERGIE PRO ŽIVOT NA PLANETĚ ZEMI?
  • Měsíc
  • Ostatní planety
  • Meteority
  • Slunce
 25. CO POTŘEBUJEME, ABYCHOM MOHLI NA NAŠÍ PLANETĚ DÝCHAT?
  CO POTŘEBUJEME, ABYCHOM MOHLI NA NAŠÍ PLANETĚ DÝCHAT?
  • Vítr, které rozhání vzduch
  • Počítačové hry
  • Zelené rostliny, které vyrábí kyslík
  • Matějskou pouť
Opáčko z kapitol o neživé přírodě
 • Vytvořeno 13/05/2020
 • Publikováno 13/05/2020
 • Znění pozdějších předpisů 13/05/2020
 • Obtížnost Snadný
 • Dotazy 25
 • Téma Příroda, Zvířata

Máte na výběr ze 3 typů provedení:

 • Oranžová
 • Modrá
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Datum
Po klasifikaci
Prvouka - opakování
58 hráči
Prvouka - opakování
podle Jitka
24 hráči
Prvouka - opakování
podle Martin Maralom Novák
10 hráči

WEBOVÉ STRÁNKY K OBJEVOVÁNÍ!